Škola Zádveřice-Raková

Čtvrtek, 24. 01. 2019
A+ A A-
09-10-2017

Znáte slovo recyklace?

Recyklace je výraz pro nakládání s odpadem, které vede k jeho dalšímu využití. Jedná se o opětovné cyklické využití odpadů a jejich vlastností jako druhotné suroviny ve výrobním procesu.

Základní škola Zádveřice-Raková je již několik let zapojena do projektu Recyklohraní. Jde o školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Jak takový sběr probíhá? Ve škole máme umístěn sběrný kontejner a krabici na použité baterie, do kterých je možné nepotřebné věci odkládat. Do kontejneru patří např. staré mobilní telefony, fény, žehličky, rádia, rychlovarné konvice, toustovače, mixéry nebo i nefunkční hračky na dálkové ovládání apod., krabice pojme baterie všech typů včetně těch z mobilních telefonů. Podaří-li se nám kontejner či krabici naplnit, objednáme si odvoz odpadu a na oplátku pak obdržíme bodíky, které pak směníme za výtvarné, sportovní či výukové pomůcky.

Recyklování však pomáháme i jinak. Několikrát do roka vyhlašujeme sběr starého papíru, který je možné vložit od kontejneru, který bývá umístěn ve dvoře za starou školou.

Sbírkou vršků jsme se zapojili do charitativního projektu na pomoc nemocné ženě. Nemusí to být vršky jen od PET láhví, sbíráme také vršky od nutelly, kávy, aviváží či pracích prostředků apod.

Ve spolupráci s firmou FRITEX s.r.o. je možné do naší školy přinést také použitý (přepálený) rostlinný či živočišný tuk např. po smažení. Tuk se v domácnosti shromažďuje do PET láhve, kterou je pak možné odevzdat u nás do sběrné nádoby. Tento odpad je po zpracování dá­le nabízen výhradně k průmyslovému využití. Končí jako surovina k výrobě biopaliv nebo jako přísada do paliv a na bioplynové stanici jako vstupní surovina k výrobě elektrické energie.

Pokud byste měli chuť si „recyklohrát“ s námi, neváhejte a přidejte se! Veškerý odpad můžete kdykoliv odevzdat u nás ve škole. Pomůžete tím nejen přírodě, ale prostřednictvím následných odměn uděláte radost i našim (vašim) dětem.

Novinky mailem

Nejoblíbenější články

Přihlásit se

Můžete se přihlásit, nebo