Škola Zádveřice-Raková

Středa, 17. 07. 2019
A+ A A-

Základní škola

Základní škola Zádveřice - Raková je malotřídní škola s výukou I. stupně základního vzdělávání. Všech 5 ročníků má samostatnou výuku v pěti třídách. Výuka probíhá v souladu se Školním vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Ve školním roce 2018/2019 je do školy zapsáno 63 žáků.

Součástí školního areálu jsou tři objekty. Nová budova školy, stará budova (tzv. stará škola) a tělocvična. Nová budova školy nabízí čtyři učebny, sborovnu, ředitelnu a kabinet s výukovými pomůckami. Třídy jsou vybaveny nábytkem, tabulemi a koberci, které slouží nejen k relaxaci, ale probíhá zde i část výuky. Součástí vybavení jsou také počítače a interaktivní tabule. V budově staré školy využívá ke své činnosti dvě učebny školní družina. V jedné z nich probíhá dopoledne výuka. V přízemí staré školy je k dispozici také školní jídelna – výdejna. K pohybovým aktivitám využívají žáci tělocvičnu a hřiště před školou.

Pedagogický sbor tvoří ředitelka školy, čtyři učitelky s plným úvazkem, jedna učitelka s částečným úvazkem,  dvě vychovatelky ŠD a asistentka pedagoga. Ve škole pracují čtyři provozní zaměstnanci.

 

Novinky mailem

Kalendář aktuálně

Žádné události k zobrazení

Nejoblíbenější články

Přihlásit se

Můžete se přihlásit, nebo